DI-RA 450x450 SWG NK JU-E/S

Part no.: 11.03.11.11528

Sealing frame

Ordering information: DI-RA 450x450 SWG NK JU-E/S