Alipaine Automaatio

Schmalz on markkinajohtaja automaatiossa alipaineteknologian osalta. Kansainvälisen yhtiömme tuotteita käytetään laajasti automaattisessa kappaleenkäsittelyssä, logistiikasta autoteollisuuteen ja elektroniikkateollisuudesta huonekaluteollisuuteen. Laaja valikoimamme tuotteita automaattiseen kappaleenkäsittelyyn sisältää yksittäisiä komponentteja, kuten imukuppeja tai ejektoreja, kokonaisia alipainetarrainjärjestelmiä ja alipainekiinnittimiä, joilla kiinnitetään kappale CNC-koneeseen työstön ajaksi.

Käsiteltävät kappaleet voivat olla pieniä osia, kuten elektroniikkakomponentteja, kosketusnäytön laseja tai raskaita teräslevyjä. Schmalz tarjoaa ratkaisun kappaleenkäsittelyyn alipaineteknologialla.

Miksi Schmalz?
  • Markkinajohtajan osaaminen automaatiossa alipaineteknologian osalta
  • Laaja valikoima vakiotuotteita ja mahdollisuus asiakaskohtaisiin tuotteisiin
  • Älykkäitä laitteita valmiina Industry 4.O sovelluksiin
  • Energiatehokkaita tuotteita
  • Asiantuntioiden neuvoja ja tietämyksen käyttöönne
  • Kansainvälinen myyntiverkosto (18 tytäryhtiöitä mailmanlaajuisesti, myynti partnereita yli 80 maassa)

Imukupit

Imukupeilla voidaan tarttua monenlaisiin kappaleisiin. Imukuppeja on saatavilla erimuotoisina ja mallisina: palkeettomat imukupit on tarkoitettu levymäisille kappaleille. Paljeimukupit ovat taas epätasaisille pinnoille tarkoitettuja. Imukuppeja on saatavilla erikokoisina ja eri materiaalivaihtoehdoista, esimerkiksi silikoni-imukupit elintarvikkeiden käsittelyyn ja erikoismateriaalit korkean lämpötilan käyttökohteisiin.

Tasoimukuppi
Paljeimukuppi
Kaikki imukupit


Erikoistarraimet

Erikoistarraimia käytetään kappaleille, joissa imukuppeja ei voi käyttää. Wafer tarttujat ovat suunniteltu erityisesti aurinkokennojen kokoonpanoon. Kosketuksettomat tarraimet (Bernoulli tarraimet) mahdollistavat vähäisen kosketuksen käsiteltävään kappaleeseen ja soveltuvat erityisesti ohuiden kalvojen ja paperien käsittelyyn. Neulatarraimet soveltuvat kankaiden ja erittäin huokoisten materiaalien käsittelyyn. Tyypillisiä käyttökohteita ovat hiili- ja lasikuitumatot, sekä eristevillojen automaattinen käsittely. Magneettitarraimia käytetään rei’itettyjen levyjen ja metalliverkkojen käsittelyyn. Komposiittitarraimet soveltuvat kuitutekstiileiden ja piirilevyjen käsittelyyn. Pitovoimaltaan optimoitu ohutlasitarrain soveltuu ohutlasien (paksuudelta <0,1mm) automaattiseen käsittelyyn.

Neulatarrain
Magneettitarrain
Kaikki erikoistarraimet


Alipaineentuotto

Alipaine tuotetaan joko paineilmatoimisella alipaine-ejektorilla tai sähkökäyttöisellä alipainepumpulla. Paineilmatoiminenalipaine-ejektori (kutsutaan myös ejektoriksi tai Venturi pumpuksi) mahdollistaa lyhyet tahtiajat ja ejektorin asennuksen suoraan alipainetarraimeen. Schmalz tarjoaa myös älyejektoreja integroiduilla diagnostiikalla, joka mahdollistaa energiankulutuksen seurannan, kunnonvalvonnan ja ennakoivan kunnossapidon suunnittelun. Nämä älykkäät laitteet kommunikoivat IO-Link ja NFC yhteyksillä ohjausjärjestelmien kanssa. Ejektorit automaattisella paineilman säästötoiminnolla ja ”Eco-Nozzle” suuttimilla parantavat energiatehokkuutta.

Sähkökäyttöiset alipainepumput ja alipainepuhaltimet ovat tyypillisesti käyttökohteissa, joissa tarvitaan suuria imutuottoja.

Ejektorimodulit
Älyejektorit
Alipaineentuotto


Kytkimet ja järjestelmän valvonta

Käyttövarmuuden lisäämiseksi järjestelmän valvontakomponentteja voidaan käyttää kaikissa automaattisen kappaleenkäsittelyn sovelluksissa. Alipainekytkimet varmistavat alipainepiirin turvallisen toiminnan. Schmalz tarjoaa laajan valikoiman alipaine- ja painekytkimiä: mekaanisia kytkimiä, elektronisia sensoreita, eri malleja analogisilla ja digitaalisilla lähdöllä, sekä kytkimiä IO-Link yhteydellä.

Mekaaniset alipainekytkimet
Elektroniset alipaine- ja painekytkimet
Kytkimet ja järjestelmän valvonta


Aluetarrainjärjestelmät

Schmalz:in aluetarraimia käytetään kappaleenkäsittelyssä erilaisissa robotilla toteutettavissa kappaleen käsittelysovelluksissa. Modulaariset aluetarrainjärjestelmät sallivat asiakaskohtaiset tarrainkonfiguraatiot. Yleismallinen alipainetarrain soveltuu eri muotoisille kappaleille ja monille eri pinnoille. Aluetarrain mahdollistaa käsittelyn huolimatta kappaleiden välisistä raoista tai huokoisista materiaaleista.

Aluetarrainjärjestelmä FXP/FMP
Aluetarrainjärjestelmä SBX-C
Aluetarrain järjestelmät

Haluan lisätä tuottavuutta.

Yhdessä löydämme parhaan sovelluksen käyttökohteeseenne.

Tuotekysely

Kerroslavaajajärjestelmät

Alipainetoimisia kerroslavaajia käytetään kappaleiden lavaamiseen kerroksittain. Kerroslavaajalla lavataan erilaisia tuotteita kerroksittain varastoissa ja sisälogistiikassa. Schmalz:in kerroslavaajat kasvattavat tuotantokapasiteettia automaattisen lavauksen osalta. Kerroslavaaja mahdollistaa käsittelyn huolimatta tuotteiden välisistä raoista, eri tuotteita sisältävistä kerroksista, lavoista, pahvilaatikoista tai kalvoon pakatuista tuotteista.

Alipainetarttujat asiakasräätälöiynä

Schmalz valmistaa myös asiakasräätälöityjä alipainetarraimia suoraan robotin käsivarteen liitettäväksi. Schmalz suunnittelee robotin työkalut asiakaskohtaisesti hyödyntäen laajaa vakiokomponentti valikoimaa.


Kiinnitysratkaisut puuntyöstöön

Tehokkaaseen kappaleen kiinnitykseen CNC-koneen työpöytään erinomainen ratkaisu ovat Schmalz alipainekiinnittimet ja mekaaniset kiinnittimet. Schmalz tarjoaa alipainekiinnittimet, varaosat ja vaihtoimukupit kaikkiin yleisimpiin CNC-koneisiin. Olivatpa kyseessä kapeat osat kuten ikkunan karmit tai massiivipuiset työstettävät kappaleet, kiinnitysratkaisu Schmalz alipainekiinnittimillä lisää tehokkuutta ja kiinnitysvarmuutta.

Kinnitysratkaisut metallin ja muovintyöstöön

Työstettäessä komponentteja metallista tai muovista, joiden kiinnittäminen on vaikeaa mekaanisesti, ratkaisuna on Schmalz alipainekiinnittimet. Innospann ja Schmalz Matrix- kiinnitysjärjestelmät takaavat lyhyen asetusajan ja lisäävät CNC-koneen tehokasta tuotantoaikaa.

Kiinnitysratkaisut lasintyöstöön

Schmalz alipainekiinnittimet mahdollistavat joustavan ja tehokkaan tuotannon lasinkoneistuksessa. Alipainekiinnittimien suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota kitkapintaan, jonka avulla saavutetaan kova pitovoima ja varmistetaan kappaleen paikallaan pysyminen koneistuksen aikana. Schmalz on kehittänyt pikavaihtajan SQC (Schmalz Quick-Change System) koneisiin, joissa on ruuvikiinnitteiset imukupit. Pikavaihtajaimukupit lyhentävät asetusaikaa ja lisäävät kappaleen vaihdon joustavuutta.


Kaikki toimialat

Katso yhteenveto toimialoista.

Toimialoihin