Varoituslaitteet valvovat alipaineen laskua ja antavat akustisen varoitussignaalin, jos alipaine laskee alle määritetyn arvon.