Perus ejektorin toimintojen lisäksi kompaktit ejektorit on varustettu imu- ja puhallusventtiilillä sekä alipainekytkimellä ja suodattimella.