Pienikokoisuutensa vuoksi perusheittimiä voidaan käyttää myös ahtaissa tiloissa. Rungon, Venturi-suuttimen ja äänenvaimentimen yksinkertaisesta rakenteesta johtuen tämä ejektori on erittäin vähän kulutusta ja vähän huoltoa vaativa. Ejektorin kevyt rakenne soveltuu erityisen hyvin käytettäväksi erittäin dynaamisissa prosesseissa.