Suuri tilavuusvirta / pumppausnopeus matalalla alipaineella. Ihanteellinen huokoisille työkappaleille.