Sovellukset

Kevyille robotille ei juurikaan ole rajoituksia, kun niitä käytetään kokoonpanossa, logistiikassa ja pakkaamisessa. Ne siirtävät, kuljettavat, käsittelevät ja lastaavat tavaroita sekä työkappaleita. Niillä on myös suuri potentiaali laadunvalvonnassa tai koneiden lastaamisessa ja purkamisessa, koska nämä alueet eivät usein ole vielä kovin automatisoituja.

Schmalz on alipaine automaation markkinajohtaja ja toimimme kaikilla valmistus- ja jalostusteollisuuden aloilla.

Schmalzin asiakkaita ovat pienet ja keskisuuret yritykset, sekä myös suuret teollisuusyritykset ja ryhmittymät.

Kokemus on osoittanut, että tartuntaprosessilla alipainetekniikan avulla on monia etuja. Vain jos käsiteltävät kappaleet ovat liian pyöreitä, huokoisia tai ilmaa läpäiseviä, niihin ei voida tarttua ja niitä siirtää alipaineella. Seuraavat esimerkit osoittavat pienen valikoiman sovelluksia, jotka soveltuvat erityisen hyvin tyhjiötarraimilla varustettuihin cobotteihin.

Katsaus vakiosovelluksiin, joissa on tyhjiö tarttuja

Poimi ja aseta

Käsiteltävä työkappale noudetaan määritellystä paikasta ja asetetaan uudelleen toiseen määritettyyn sijaintiin.

Cobotit voivat suorittaa tällaisia tehtäviä ympäri vuorokauden erittäin hyvällä tarkkuudella ja toistettavuudella. Jos tehtävät toistetaan, cobotin ohjelmointi voidaan tallentaa ja käynnistää uudelleen milloin tahansa.

"Bin picking“ tarkoittaa, että Cobot tunnistaa kappaleet kamerajärjestelmällä ja poimii niitä laatikosta automaattisesti.


Pakkaaminen ja lavaaminen

1. Alipainetarraimella voidaan siirtää myös pehmeitä ja herkkiä materiaaleja. Alipainetarrain tarttuu turvallisesti ja kevyesti myös epäsäännölisen muotoisiin kappaleisiin.

2. Kun tuotemäärä ja tavoitepaikka on tallennettu, tuotteita sijoitetaan järjestelmällisesti kunnes laatikko on täynnä.

3. Valmiit paketit voidaan pinota siististi kuormalavoille ennalta määriteltyihin paikkoihin.


Koneen lataus ja purku

Cobotit voivat hoitaa koneiden latauksen ja purkamisen, joten käyttäjä vapautuu muihin tehtäviin. Kaiken lisäksi cobotit ovat aina valmiina käyttöön ja ne voivat työskennellä päivin ja öin. Myös ajat, jolloin koneet ovat pysähdyksissä lyhenevät. Kun työkappale on valmis, niin cobot noutaa tuotteen ja lataa koneen välittömästi uudestaan.

Cobotit eivät tarvitse paljon tilaa ympärilleen ja koneiden manuaalinen käyttö on edelleen mahdollista. Imukuppien kanssa cobotit ovat erityisen joustavia ja niitä voidaan käyttää koneissa, joissa on erilaiset työkappaleet.


Laadun tarkastus ja laboratorioanalyysit

1. Alipainetarrain käsittelee kappaleita matalalla paineella ja sijoittaa ne tarkasti analyysi- tai testausprosesseja varten määriteltyyn kohtaan.

2. Osat tarkistetaan tai työstetään koneella. Kun prosessi on valmis, niin cobotti saa tiedon tästä.

3. Testausprosessien aikana cobotti vastaanottaa signaalin siitä, onko testattava kappale siirrettävä edelleen käsiteltäväksi tai lajiteltava pois.


Kokoonpano

1. Alipainetarrain tarttuu työkappaleisiin ylhäältä ja asettaa ne luotettavasti haluttuun asentoon.

2. Yksittäiset komponentit voidaan koota peräkkäin. Kerran tallennetut työvaiheet voidaan toistaa aina tarvittaessa.

3. Ilman alueellista erottelua, alipainetarraimet voivat hoitaa yksitoikkoisia tehtäviä. Käyttäjä voi seurata sekä hallita prosessia.