Modernisering van CNC-machines

Met het Innospann vacuümspansysteem kan elk CNC-bewerkingscentrum achteraf worden omgebouwd, ongeacht het fabrikaat en het type. De modernisering maakt een snelle en flexibele retooling mogelijk voor frequente productwissels - voor efficiënte productieprocessen vanaf batchgrootte één. Schmalz biedt dus een economisch alternatief voor het investeren in een nieuwe machine.