Vingergrijper voor direct gebruik bij voedsel en voor Pick & Place toepassingen.