Ekologia

Termin ten odnosi się do nauki o "oddziaływaniach między istotami żywymi a ich otoczeniem". Ideałem jest niezakłócona współpraca w "wspólnym gospodarstwie domowym natury". Schmalz stawia czoła związanym z tym zadaniom konsekwentnie i z przekonaniem. Oznacza to: wytwarzanie większej ilości energii elektrycznej i cieplnej niż samemu się zużywa. Efektywne wykorzystanie materiałów i innych cennych zasobów. Należy unikać emisji CO2. Być rozważnym w najszerszym tego słowa znaczeniu.


Jesteśmy naszą własną elektrownią

W swojej siedzibie głównej w Glatten, Schmalz dokonuje własnego zwrotu energetycznego. Celem jest, aby nie zużywać więcej energii elektrycznej i cieplnej niż wytwarza się z odnawialnych źródeł energii.


Pełna moc dla uzyskania dodatniego bilansu energetycznego

W swojej siedzibie w Glatten (Niemcy) firma Schmalz pokrywa dużą część swojego zapotrzebowania na energię z własnych źródeł odnawialnych. Cel jest jasny: Schmalz w Glatten, jako firma o pozytywnym bilansie energetycznym, chce wytwarzać więcej energii z własnych źródeł regeneracyjnych za pomocą własnych systemów, niż jest ona zużywana w samej firmie. Patrząc na okres od 2014 do 2018 roku, firma pokrywa 79 procent swojego zapotrzebowania na energię w Glatten z własnych zasobów. Wymagane do tego celu urządzenia, takie jak turbiny wiatrowe i kolektory fotowoltaiczne, były przez dziesięciolecia stale rozbudowywane. Inne lokalizacje, takie jak Japonia czy USA, również opierają się na nowoczesnych koncepcjach energetycznych, aby zużywać jak najmniej zasobów.

Ponieważ podaż energii ze źródeł odnawialnych w zakładzie w Glatten często nie pokrywa się z zapotrzebowaniem na energię elektryczną, część wytworzonej energii elektrycznej jest wprowadzana do sieci publicznej lub kupowana z zewnątrz. W tym celu firma Schmalz od lat współpracuje z Elektrizitätswerke Schönau - wielokrotnie nagradzanym dostawcą ekologicznej energii elektrycznej neutralnej pod względem emisji CO2.

CO2 bilans wyraźnie na plusie

W 2018 r. firma Schmalz Germany wygenerowała kredyt CO2 w wysokości 1.059 ton. Energia, która nie jest zużywana przez własne zakłady, jest wprowadzana do publicznej sieci energetycznej. W ten sposób firma Schmalz unika emisji CO2, które w przeciwnym razie zostałyby wyprodukowane przez konwencjonalną produkcję energii.

Rezultat: duży plus dla środowiska i wizytówka dla przemysłu wytwórczego.


Mniej CO2 w bagażu

CO2backpack produktu firmy Schmalz jest znacznie niższy niż w przypadku porównywalnych produktów na rynku. Dzięki wykorzystaniu własnych, odnawialnych źródeł energii oraz wielu działań mających na celu oszczędność energii, firma Schmalz wytwarza CO2-neutralne. Firma projektuje również procesy upstream i downstream tak, aby były jak najbardziej przyjazne dla zasobów - od rozwoju po recykling.

Rozwój emisji CO2 podczas cyklu życia produktu

Podstawy rachunkowości CO2 rachunkowości

Bilans CO2 firmy Schmalz Niemcy jest oparty na protokole dotyczącym gazów cieplarnianych opracowanym przez Światowy Instytut Zasobów oraz na standardach Światowej Rady Gospodarczej na rzecz Zrównoważonego Rozwoju.

Obecnie stosowane są następujące czynniki wpływające:

  • Zakres 1: Emisje bezpośrednie w przedsiębiorstwie
  • Zakres 2: Emisje z zakupionej energii