Komponenty podciśnieniowe

Przyssawki podciśnieniowe
Przyssawki podciśnieniowe
 • Nasz asortyment obejmuje różne przyssawki o różnych kształtach, rozmiarach i materiałach, zapewniając właściwą przyssawkę do każdego zastosowania.
×
Przyssawki podciśnieniowe
Przyssawki firmy Schmalz dzielą się na uniwersalne przyssawki i przyssawki do specjalnych zastosowań. Uniwersalne przyssawki spełniają szeroki zakres wymagań. Przyssawki do zastosowań specjalnych zostały opracowane w celu spełnienia indywidualnych wymagań różnych gałęzi przemysłu. Charakteryzują się one specjalnymi właściwościami, np. do obróbki cienkościennych i zaolejonych części karoserii w przemyśle blacharskim lub porowatych i strukturalnych elementów w przemyśle drzewnym
Chwytaki specjalne
Chwytaki specjalne
 • Specjalne chwytaki mogą być używane do zastosowań, w których zwykłe przyssawki nie wytwarzają podciśnienia. Firma Schmalz oferuje szeroką gamę chwytaków specjalnych o różnych kształtach, rozmiarach i zasadach działania.
×
Chwytaki specjalne
Specjalne chwytaki są używane w zastosowaniach, w których nie można używać zwykłych przyssawek. Specjalne chwytaki stosowane są na przykład do przenoszenia płytek, folii, szkła wystawowego, kruchych przedmiotów obrabianych lub kompozytów włókien przypominających tkaninę. Podobnie jak przyssawki, służą one jako element łączący obrabiany przedmiot z systemem przenoszenia
Chwytaki powierzchniowe i efektory końcowe
Chwytaki powierzchniowe i efektory końcowe
 • Uniwersalne obszarowe systemy chwytakowe
 • Modułowy system dla efektorów końcowych
 • Gotowy do podłączenia do szerokiego zakresu zastosowań robotów
×
Chwytaki powierzchniowe i efektory końcowe
Wielkoobszarowe systemy chwytakowe nadają się do bardzo szerokiego zakresu zastosowań. Chwytają one różne powierzchnie i geometrie, elementy porowate lub hermetyczne, jak również elementy w nieokreślonych pozycjach. Efektory końcowe zbudowane są z elementów systemu modułowego. Przy projektowaniu pomaga konfigurator online. Pozwala to na szybkie i efektywne dostosowanie efektorów końcowych do różnych procesów pakowania.
Elementy montażowe
Elementy montażowe
 • Firma Schmalz oferuje szeroki zakres możliwości montażu w celu zintegrowania przyssawek lub specjalnych chwytaków z systemem podciśnieniowym.
×
Elementy montażowe
Za pomocą elementów mocujących firmy Schmalz, chwytaki mogą być indywidualnie zintegrowane z systemem chwytakowym. Profile, poprzeczki i połączenia tworzą podstawową ramę systemu chwytaków próżniowych. Trzpienie sprężynowe służą do wyrównywania tolerancji wysokości detali. Ponadto amortyzują one pozycjonowanie przyssawki i umożliwiają obsługę delikatnych elementów roboczych. Dzięki uniwersalnej, obrotowej konstrukcji, przegubowe mocowania umożliwiają lepsze dopasowanie przyssawki do obrabianego przedmiotu
Generatory podciśnienia
Generatory podciśnienia
 • Generatory podciśnienia zapewniają wymagane podciśnienie. Próżnia jest wytwarzana albo pneumatycznie (eżektory), albo elektrycznie (pompy, dmuchawy). Eżektory oferują inteligentne funkcje sterowania energią i procesem.
×
Generatory podciśnienia
Firma Schmalz oferuje szeroką gamę generatorów podciśnienia. W zależności od przedmiotu obrabianego i zastosowania, odpowiednie są różne pneumatyczne lub elektryczne generatory podciśnienia. Na przykład, pneumatyczne eżektory w zastosowaniach z robotami przemysłowymi lub pompy próżniowe mogą być stosowane jako centralne generatory podciśnienia w portalowych systemach transferu.
Technologia zaworowa
Technologia zaworowa
 • Zawory służą do sterowania zarówno podciśnieniem, jak i sprężonym powietrzem. Odpowiednie zawory mogą zwiększyć zarówno niezawodność procesu, jak i ekonomiczność systemu podciśnienia.
×
Technologia zaworowa
Technologia zaworów firmy Schmalz w znacznym stopniu przyczynia się do optymalizacji niezawodności procesu. Na przykład, zawory zwrotne zapobiegają wypadnięciu zassanych elementów z układu chwytakowego w przypadku wycieku. Zawory elektromagnetyczne mogą być stosowane do sterowania sprężonym powietrzem lub podciśnieniem. Ze względu na różne wielkości nominalne, mogą być one dostosowane bezpośrednio do konkretnego zastosowania u klienta
Przełączniki i monitorowanie systemu
Przełączniki i monitorowanie systemu
 • Urządzenia do monitorowania systemu są niezbędne do zapewnienia bezpiecznej pracy systemu podciśnieniowego. Firma Schmalz oferuje szeroką gamę przełączników, urządzeń pomiarowych i sterujących, a także urządzeń ostrzegawczych.
×
Przełączniki i monitorowanie systemu
Komponenty do monitorowania systemu są stosowane we wszystkich obszarach zautomatyzowanej obsługi, np. w systemach podajników w przemyśle samochodowym, w przemyśle tworzyw sztucznych i w innych zastosowaniach w celu zwiększenia niezawodności procesów
Filtry i złącza
Filtry i złącza
 • Filtry chronią generator podciśnienia przed zanieczyszczeniem. Rozdzielacze podciśnienia, węże i połączenia stanowią dopełnienie systemu podciśnienia i łączą przyssawki z generatorami podciśnienia.
×
Filtry i złącza
Filtry są stosowane do ochrony generatora podciśnienia lub zaworu w środowisku zapylonym. Filtry są instalowane pomiędzy kubkiem a generatorem podciśnienia lub zaworem w systemie. Wszystkie węże i połączenia niezbędne do uruchomienia sprawnego systemu podciśnieniowego znajdują się w naszej ofercie
Dydaktyka
Dydaktyka
×
Dydaktyka
The wide range of individual vacuum components offers all elements for setting up vacuum systems for automation, from suction cups and vacuum generators to system monitoring.
Rozwiązania cyfrowe
Rozwiązania cyfrowe
 • Rozwiązania cyfrowe firmy Schmalz pomagają w pełni wykorzystać potencjał inteligentnych komponentów, zwłaszcza urządzeń IO-Link. Mogą one być wykorzystywane od uruchomienia, poprzez eksploatację, aż po serwis.
×
Rozwiązania cyfrowe
Oprócz oprogramowania umożliwiającego szerokie wykorzystanie usług cyfrowych w zakresie inteligentnych komponentów, firma Schmalz oferuje również urządzenia nadrzędne USB IO-Link do parametryzacji i analizy urządzeń inteligentnych.