Cechą charakterystyczną wyrzutników paszy jest ich wysoki stopień zasysania, co czyni je idealnymi w szczególności do transportu towarów masowych.