Elektroniczne wyłączniki podciśnienia i ciśnienia

Wyłączniki podciśnieniowe zapewniają bezpieczną pracę obwodu podciśnieniowego. W wersji elektronicznej istniejące podciśnienie jest mierzone za pomocą czujnika i emituje analogowy lub cyfrowy sygnał przełączający.