Regulatory podciśnienia są regulowane mechanicznie i kompensują ewentualne wahania ciśnienia w generatorach podciśnienia. Jeśli ciśnienie wlotowe jest wyższe niż konieczne, można je zredukować do określonego poziomu wyjściowego za pomocą reduktora ciśnienia. Ciśnieniomierze mierzą i wyświetlają poziom podciśnienia w sposób analogiczny i mogą być stosowane we wszystkich aplikacjach podciśnieniowych dzięki znormalizowanym wymiarom i przyłączom.