Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Firma Schmalz odpowiada na często zadawane pytania dotyczące przemysłu 4.0. Dowiedz się również, jakie rozwiązania firma Schmalz oferuje w tym obszarze.


Ogólne warunki odnoszące się do przemysłu 4.0.

Czwarta rewolucja przemysłowa" opisuje transformację produkcji w kierunku inteligentnej fabryki. Zwiększone powiązanie procesów produkcyjnych i informatycznych czyni je elastycznymi, wydajnymi i trwałymi. W przyszłości produkty będą planować, kontrolować i optymalizować swój własny proces produkcyjny bez ingerencji człowieka. Ludzie będą nadal dyktować tempo, ale z jak najlepszym wsparciem w swojej pracy.

Wizje i korzyści dla przemysłu 4.0

  • Produkcja 4.0 staje się wysoce wydajna i zasobooszczędna
  • Indywidualizacja w efektywnych warunkach produkcji wielkoseryjnej
  • Rosnąca złożoność produkcji i procesów staje się możliwa do opanowania.
  • Autonomiczne jednostki produkcyjne organizują się ad hoc - produkt określa własny proces produkcyjny

Internet przedmiotów, w skrócie IoT, to system wzajemnie połączonych obiektów fizycznych i wirtualnych, które oddziałują za pośrednictwem technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Umożliwia on współpracę między ludźmi i systemami elektronicznymi połączonymi w sieci IoT, jak również między samymi systemami.

EPC oznacza kontrolę energii i procesu. Funkcje diagnostyczne modułów monitorowania energii i kontroli stanu zapewniają maksymalną przejrzystość procesu i optymalną kontrolę zużycia energii; moduł konserwacji prognostycznej poprawia wydajność systemu chwytakowego i podnosi ogólną jakość.

Które produkty mają EPC?

Poniższe produkty charakteryzują się kontrolą energetyczną i procesową: