Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Firma Schmalz odpowiada na często zadawane pytania dotyczące przemysłu 4.0. Dowiedz się również, jakie rozwiązania firma Schmalz oferuje w tym obszarze.


Ogólne warunki odnoszące się do przemysłu 4.0.

Czym właściwie jest Przemysł 4.0?

Czwarta rewolucja przemysłowa" opisuje transformację produkcji w kierunku inteligentnej fabryki. Zwiększone powiązanie procesów produkcyjnych i informatycznych czyni je elastycznymi, wydajnymi i trwałymi. W przyszłości produkty będą planować, kontrolować i optymalizować swój własny proces produkcyjny bez ingerencji człowieka. Ludzie będą nadal dyktować tempo, ale z jak najlepszym wsparciem w swojej pracy.

Wizje i korzyści dla przemysłu 4.0

  • Produkcja 4.0 staje się wysoce wydajna i zasobooszczędna
  • Indywidualizacja w efektywnych warunkach produkcji wielkoseryjnej
  • Rosnąca złożoność produkcji i procesów staje się możliwa do opanowania.
  • Autonomiczne jednostki produkcyjne organizują się ad hoc - produkt określa własny proces produkcyjny

Co to jest IoT?

Internet przedmiotów, w skrócie IoT, to system wzajemnie połączonych obiektów fizycznych i wirtualnych, które oddziałują za pośrednictwem technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Umożliwia on współpracę między ludźmi i systemami elektronicznymi połączonymi w sieci IoT, jak również między samymi systemami.

Co to jest EPC?

EPC oznacza kontrolę energii i procesu. Funkcje diagnostyczne modułów monitorowania energii i kontroli stanu zapewniają maksymalną przejrzystość procesu i optymalną kontrolę zużycia energii; moduł konserwacji prognostycznej poprawia wydajność systemu chwytakowego i podnosi ogólną jakość.

Które produkty mają EPC?

Poniższe produkty charakteryzują się kontrolą energetyczną i procesową:

Co to jest publiczna chmura?

Publiczna chmura jest usługą, która jest swobodnie dostępna, zazwyczaj za pośrednictwem Internetu. W chmurze mogą być zapisywane wszystkie rodzaje danych.

Co to jest lokalna chmura?

W przeciwieństwie do chmury publicznej, chmura lokalna lub prywatna jest dostępna tylko dla wybranej grupy użytkowników. Firmy często korzystają z tej metody dostarczania informacji w interesie ochrony danych i ogólnego bezpieczeństwa informatycznego.

Co to jest AOI?

AOI oznacza automatyczną kontrolę optyczną i opisuje systemy, które wykorzystują techniki przetwarzania obrazu do rozpoznawania i zatrzymywania błędów w procesach i towarach. Systemy te są stosowane w wielu różnych obszarach przemysłowej produkcji towarów.

Co to jest MQTT?

Skrót MQTT oznacza Message Queuing Telemetry Transport i opisuje otwarty protokół komunikacyjny dla komunikacji typu maszyna-maszyna (M2M). Ten protokół komunikacyjny może być używany do przesyłania wartości pomiarowych między różnymi urządzeniami w formie komunikatów. Technologia ta może być stosowana m.in. w czujnikach i urządzeniach wykonawczych, smartfonach i komputerach, i jest stosowana jako standardowy protokół IoT.

Co to jest OPC UA?

OPC UA oznacza OPC Unified Architecture, protokół komunikacyjny M2M dla przemysłu. W przeciwieństwie do MQTT, jest on w stanie nie tylko przesyłać dane maszynowe, ale również je opisywać. Dzięki temu OPC UA jest bardziej złożone niż MQTT i jest często używane do podłączenia wizualizacji do nadrzędnego sterownika (PLC).

Co to jest plik opisu urządzenia i jakie istnieją?

Każde inteligentne urządzenie polowe posiada plik opisu urządzenia. Plik ten zawiera takie informacje, jak dane urządzenia, dane procesowe, funkcje urządzenia itd. Składa się on z pliku głównego i plików graficznych. Plik ten może być wykorzystany do połączenia urządzenia ze sterownikiem. Urządzenie może być wtedy odczytane przez użytkownika i dane te mogą być dalej przetwarzane.

Dla każdego interfejsu komunikacyjnego dostępny jest plik opisu urządzenia. Poniżej znajduje się lista typowych plików opisowych:

Gdzie mogę znaleźć plik z opisem urządzenia?

Do podłączenia urządzenia do sterownika wymagany jest plik opisu urządzenia odpowiadający interfejsowi komunikacyjnemu. Firma Schmalz dostarcza odpowiednie pliki dla swoich inteligentnych urządzeń NFC. Można je pobrać dla każdego urządzenia polowego z naszego sklepu internetowego w zakładce "Dokumentacja".