Przykłady użycia

Industry 4.0 w praktyce - inteligentne produkty firmy Schmalz skracają czas przestojów i pozwalają na przewidywanie konserwacji w zautomatyzowanych procesach obsługi. Nasze produkty mogą być stosowane w wielu branżach. Zobacz praktyczne przykłady z branży motoryzacyjnej i farmaceutycznej, aby dowiedzieć się o potencjalnych oszczędnościach oferowanych przez nasze produkty Industry 4.0.

Przemysł motoryzacyjny

 

Scenariusz:

Zastosowanie

  • Oprzyrządowanie w linii prasowej do produkcji elementów karoserii w przemyśle samochodowym

Zadanie

  • Zautomatyzowana obsługa z minimalnym czasem cyklu

Rozwiązanie:

Kompaktowy wyrzutnik SXMPi firmy Schmalz z inteligentnym sterowaniem energią i procesem produkcyjnym charakteryzuje się bardzo wysoką wydajnością ssania do 220 l/min oraz funkcją przedmuchiwania przy minimalnym czasie cyklu. Wyrzutnik może komunikować się ze wszystkimi systemami magistrali polowej za pośrednictwem interfejsu IO-Link. SXMPi rejestruje, analizuje i interpretuje wszystkie dane procesowe, w tym:

Korzyści dla klienta

Funkcja Wyrzutnik kompaktowy
SXMPi
Konwencjonalne generatory podciśnienia bez IO-Link
Funkcja oszczędzania powietrza Niektóre
Funkcja wyłączania zasilania dla minimalnych czasów cyklu Niektóre
Interfejs IO-Link - dwukierunkowa komunikacja w systemach magistrali polowej -
Optymalizacja parametrów procesu podczas pracy -
Monitorowanie stanu -
Monitorowanie parametrów procesu, które mają wpływ na funkcjonowanie (szczelność / ciśnienie robocze) -
Monitorowanie i rejestracja zużycia energii -
Pomiar oporu przepływu i szczelności w układzie chwytakowym -
Wykrywanie wycieków -
Monitorowanie poziomów zanieczyszczeń -

Potencjalne oszczędności dla linii prasowej w przemyśle motoryzacyjnym:

Użytkownik może zainicjować zaplanowaną konserwację predykcyjną jeszcze przed zakończeniem pracy systemu. SXMPi stale monitoruje stan oprzyrządowania, wykrywa subtelne zmiany lub zbliżające się usterki i raportuje je do sterownika systemu. Wystarczy skrócić czas przestoju o jedną minutę dziennie, roczne oszczędności w wysokości do 300 000 EUR można osiągnąć w powyższym scenariuszu. Rzeczywiste oszczędności będą się różnić w zależności od konkretnych kosztów przestoju w systemie.

Przemysł farmaceutyczny

 

Scenariusz:

Zastosowanie

  • Oprzyrządowanie końca ramienia w ramach w pełni zautomatyzowanej linii produkcyjnej w przemyśle farmaceutycznym

Zadanie

  • Konserwacja zapobiegawcza i łatwe rozwiązywanie problemów w trudno dostępnych miejscach
  • Łatwy dostęp do informacji serwisowych ze smartphone'u przy użyciu NFC

Rozwiązanie

Czujnik podciśnienia i ciśnienia VSi firmy Schmalz to idealne rozwiązanie dla w pełni zautomatyzowanych linii produkcyjnych ze złożonym oprzyrządowaniem w trudno dostępnych miejscach. Wyłączniki elektroniczne mają budowę modułową, są łatwe do zintegrowania ze środowiskiem automatyzacji i widoczne w całym procesie dzięki zastosowaniu innowacyjnej technologii komunikacji. Przełącznik VSi firmy Schmalz stanowi ogromny postęp w rozwiązywaniu problemów i wykonywaniu zadań konserwacyjnych:

  • Informacja o urządzeniu i procesie jest dostępna w czasie rzeczywistym, ponieważ przełącznik wykonuje bezpośrednie pomiary w trakcie procesu i komunikuje się z odpowiednimi sterownikami poprzez IO-Link.
  • Informacje o urządzeniu i procesie mogą być parametryzowane i odczytywane na smartfonie za pomocą NFC.
  • Na wyświetlaczu i wskaźniku stanu (LED) widoczny jest aktualny poziom podciśnienia lub ciśnienia.

Korzyści dla klienta

Procedury obsługi technicznej Bez VSi [minuty] Z VSi [minuty] Korzyści z VSi
Identyfikacja źródła/przyczyny błędu i możliwych rozwiązań 10 1 VSi może zapobiec przestojom: Pomiary w czasie rzeczywistym są dostępne bezpośrednio przy przełączniku podciśnienia, w sterowniku poprzez IO-Link lub na smartfonie poprzez NFC. Aplikacja sugeruje możliwe rozwiązania
Identyfikacja wadliwego produktu za pomocą komunikatów o stanie i lokalizacji specyficznej dla użytkownika 10 1 Do zapytania o aktualny stan przełącznika, miejsce instalacji i przechowywania lub datę instalacji można użyć różnych parametrów IO-Link.
Regulacja ustawień 5 1 Dostęp do instrukcji obsługi za pomocą NFC; wartości nastawcze mogą być kopiowane bezpośrednio z przełącznika, za pomocą NFC lub poprzez sterowanie IO-Link.
Pomiar wycieków, monitorowanie energii i konserwacja zapobiegawcza -
Razem 25 3

Potencjalna oszczędność dla maszyny butelkującej w przemyśle farmaceutycznym:

Użytkownik może wprowadzać i odczytywać ważne dane procesowe i dane urządzenia w czasie rzeczywistym za pośrednictwem sterownika, mieć łatwy dostęp do informacji serwisowych i wyświetlać szczegółowe opisy błędów na urządzeniu przenośnym. Wystarczy skrócić czas przestoju i zminimalizować czas obsługi technicznej - średnio o 22 minuty dziennie − roczne oszczędności w wysokości do 30 000 EUR można osiągnąć w powyższym scenariuszu.