Wartość dodana dzięki procesom cyfrowym

Inteligentne komponenty podciśnieniowe firmy Schmalz gromadzą dane z procesu i przekształcają je w cenne spostrzeżenia. Taka przejrzystość oferuje korzyści we wszystkich fazach cyklu życia produktu: od szybkiej integracji komponentów, poprzez efektywną eksploatację, aż do pełnego monitorowania procesu. Wczesne wykrywanie usterek i dzięki terminowej, przewidywalnej konserwacji zapewniają maksymalną dostępność systemu.