Zestaw konstrukcyjny chwytaka PXT

800 x 600 mm
25 kg

Modułowy system chwytakowy PXT optymalizuje montaż uniwersalnych systemów chwytakowych do robotyki lekkich konstrukcji. Jedynie kilka ustandaryzowanych komponentów umożliwia realizację rozwiązań dla różnych procesów manewrowych. Wewnętrzna prowadnica podciśnieniowa gwarantuje najwyższą elastyczność i praktyczność stosowania. Montaż i przezbrajanie odbywa się łatwo i szybko przy użyciu jedynie kilku narzędzi.

Aplikacja

Elastyczny system do automatyzacji szerokiej gamy procesów manipulacyjnych z wykorzystaniem lekkich robotów o udźwigu do 25 kg
Modułowość umożliwia szybkie dostosowanie do nowych detali i wymagań
Możliwość stosowania w ograniczonych przestrzeniach dzięki konturom o niewielkiej ingerencji i wewnętrznej prowadnicy próżniowej (opcja)
Usuwanie części z narzędzi i maszyn
Wszystko z jednego źródła
System modułowy z dopasowanymi elementami łączącymi dla wszystkich komponentów firmy Schmalz oraz wstępnie skonfigurowanymi kołnierzami robotów
Łatwa obsługa
Niewiele standardowych komponentów oferuje szeroki zakres zastosowań i wymaga tylko kilku narzędzi
Wąska konstrukcja chwytaka
Niska masa własna i niski zakłócający kontur dzięki zintegrowanej prowadnicy próżniowej
Elastyczna rozbudowa
Szybka adaptacja do zmieniających się wymagań i wielorakie zastosowanie dzięki wysokiej jakości komponentom

IMG 1:

 1. Kołnierz wielofunkcyjny ze złączkami do sześciu typów robotów
 2. Profil standardowy
 3. Profil z rowkiem na wpusty pasowane
 4. Złączka do wewnętrznej prowadnicy podciśnieniowej i skrętka wtykowa
 5. Uniwersalny uchwyt do mocowania węży i kabli opaskami kablowymi
 6. Wielofunkcyjny blok łączeniowy do podłączania różnych komponentów śrubami M6
 7. Przewodzący ciecz łącznik krzyżowy
 8. Zwykły łącznik krzyżowy, wysokość kompatybilna z łącznikiem krzyżowym przewodzącym ciecz
 9. Pokrywy uszczelniające do wytwarzania podciśnienia w profilach standardowych
 10. Element łączący do wewnętrznej prowadnicy podciśnieniowej z obrotowym przyłączem ssawki G1/4
 11. Przesuwane przyłącze ssawki, wysokość kompatybilna z przyłączami bez popychacza sprężynowego
 12. Element łączący do wewnętrznej prowadnicy podciśnieniowej z ssawką G1/4
 13. Przyłącze ssawki z popychaczem sprężynowym i bez

 

IMG 2:

 • Kołnierz (1) do podłączania podłużnej trawersy
 • Podwójna rotacja trawersy za pomocą dwóch zacisków 3D i łącznika krzyżowego (2) oraz wahadłowego sprężynowego złącza tłoka (2a)
 • Pojedyncza rotacja trawersy za pomocą zacisku 3D i łącznika krzyżowego (3) oraz wahadłowego złącza przyssawki (3a)
 • Równoległe przesuwanie przyssawki za pomocą dwóch zacisków 3D i łącznika równoległego (4) oraz wahadłowego złącza przyssawki do zacisku (4a)
 • Pojedyncza rotacja trawersy za pomocą łącznika wewnętrznego (5) oraz wahadłowego złącza przyssawki (5a) 

Informacje dotyczące zamawiania

Oferujemy trzy opcje zamawiania:

 1. Zamawiasz skonfigurowany chwytak zmontowany z pojedynczych komponentów.
 2. Zamawiasz skonfigurowany chwytak i sam montujesz części składowe.
 3. Zamawiasz pojedyncze komponenty wg własnych potrzeb.

Stosowanie do obróbki półfabrykatów lub w logistyce

Obróbka profili, rur i kratownic

Stosowanie w procesach montażowych

Manewrowanie elementami o dowolnym kształcie dzięki możliwości trójwymiarowego montażu chwytaka

Jednoczesne manewrowanie kilkoma obrabianymi elementami, na przykład do cięcia materiałów

Stosowanie do załadunku i rozładunku maszyn

Produkty