Zastrzeżenia

Podjęto wszelkie starania mające na celu zapewnienie, że prezentowana strona internetowa zawiera jedynie kompletne i prawidłowe informacje. Jednakże oferta produktowa spółki podlega ciągłym zmianom i uzupełnieniom, co oznacza, że spółka nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności z tytułu dostępności serwisu internetowego ani aktualności, prawidłowości i kompletności zawartych w nim informacji oraz nie będzie mogła zagwarantować dostępności produktów i usług oferowanych na stronie.

Ilustracje produktów nie muszą stanowić pełnego opisu właściwości tego rodzaju produktu. Co do zasady przedstawiają one jedynie fragment danej linii produktów. Pojedyncze artykuły w ramach linii produktów mogą się różnić.

Spółka nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności z tytułu treści oraz/lub funkcji oferowanych na stronach internetowych publikowanych przez osoby trzecie, do których prowadzą łącza umieszczone na stronach internetowych spółki (np. pobieranie danych CAD), ani z tytułu jakichkolwiek szkód wynikających z użycia lub nie użycia tego rodzaju łącz lub stron internetowych.

Spółka nie będzie ponosić odpowiedzialności z tytułu nadużyć na koncie pracownika, klienta lub osób trzecich.

Wszystkie udostępnione dane są przechowywane jedynie do użytku wewnętrznego zgodnie z niemiecką ustawą o ochronie danych. Dane te nie będą przekazywane osobom trzecim bez zgody użytkownika. Dodatkowe informacje znajdują się w Deklaracji dotyczącej ochrony danych opublikowanej przez spółkę.

Cała treść stron internetowych spółki, a zwłaszcza teksty, zdjęcia, grafiki lub animacje podlegają ochronie prawem autorskim i nie mogą być kopiowane, wykorzystywane do innych celów ani przekazywane osobom trzecim bez pisemnej zgody spółki. Postanowienie to nie dotyczy pobrań dokonywanych przez użytkowników zgodnie z ustaleniami do realizacji ich własnych celów projektowych.