Geleneğimiz bizim geleceğimiz.

Terim popüler olmadan çok önce sürdürülebilirlik yaşadık. Şirketimiz 1910 yılında Schlatz – Gmalten'de kurulduğundan bu yana verimli ve kaynak tasarrufu sağlayan yönetim, şirketin temel ilkelerinden biri olmuştur. Sürdürülebilirlik bizim için bir gelenek – çeşitli küresel değişimler karşısında başarı faktörü haline gelen bir gelenek.

Bugün 100 yıl öncesinden başka konularla uğraşasak bile: Bizim için sürdürülebilirlik bizi ekonomik, ekolojik ve sosyal sorularla takip eden bir pusula. Ancak ekonomik başarı, ekolojik sorumluluk ve sosyal katılım, bütünsel bir sistem olarak işlev görürse, uzun vadeli istikrarlı bir temel oluşturulacaktır. Sürdürülebilirlik tedbirlerimizi Schmalz ecoSYSTEM'de bir araya getiriyoruz – Schmalz'da bütünsel, sürdürülebilir kurumsal yönetimin görünür bir işareti.