NFC hakkında sık sorulan sorular


NFC nedir?

Yakın alan iletişimi (NFC), kısa mesafelerde temassız veri alışverişi için kullanılabilecek bir teknolojiyi tanımlar. NFC özellikli iki cihaz, 0 ila 2 cm arasında bir mesafeden noktadan noktaya temas yoluyla bağlanır. Bu bağlantı, aygıtlar arasında veri alışverişi (işlem verileri ve bakım ve servis bilgileri gibi) için kullanılabilir. Bu arabirim, bileşenin parametreizasyonu için de kullanılabilir.

NFC üzerinden veri iletimi ve parametrelendirme güvenli midir?

Her şeyden önce, kısa iletim mesafesi nedeniyle kullanıcının akıllı telefon ürünün doğrudan ilişkilendirme NFC kullanarak lehine konuşuyor. Komşu bir aygıtı yanlışlıkla yapılandırma riski yoktur. NFC iki cihazı kısa bir mesafeden (0 ila 2 cm) bağlar. Bu, cihazların neredeyse dokunması gerektiği anlamına gelir. Schmalz ürünlerindeki NFC etiketleri, ilgili ilgili kişi nerede gerçekleşmesi gerektiğini belirtmek için ilgili logoyla işaretlenir.

Kullanıcının akıllı telefonunda veriler nasıl görüntülenir?

Akıllı bir alan aygıtı kullanıcının akıllı telefonuyla bağlandıktan sonra bir web sayfası açılır. Tüm iletilerin, sürecin ve cihaz verilerinin açık bir düzenlemesini içerir.

Veriler Schmalz ControlRoom uygulaması kullanılarak daha da rahat bir şekilde değerlendirilebilir. Bu uygulama, Google Play mağazasında Android cihaz kullanıcıları tarafından kullanılabilir. Bu ücretsiz uygulama, akıllı Schmalz bileşenlerinden gelen verileri ve mesajları okumanızı sağlar. Bir mobil terminal aygıtı kullanarak bileşenleri parametreleme, uygulamanın bir uzantısı nın yüklenmesini gerektirir. Bu uzantı uygulama içinden rahatlıkla satın alınabilir.

Bir akıllı alan aygıtı NFC üzerinden parametreye olabilir mi?

Parametreler kullanıcının akıllı telefonunda ayarlanabilir ve NFC aracılığıyla Schmalz ürününe iletilebilir. Parametreizasyon, Schmalz ControlRoom uygulamasının kullanıcının akıllı telefonuna yüklenmesini gerektirir. Bir mobil terminal aygıtı kullanarak bileşenleri parametreleme, uygulamanın bir uzantısı nın yüklenmesini gerektirir. Bu uzantı uygulama içinden rahatlıkla satın alınabilir. Müşteriler, ürünü satın almadan önce 30 gün boyunca ücretsiz olarak deneyebilirler.

Hangi mobil cihazlar NFC'yi destekliyor?

NFC teknolojisi şu anda yalnızca belirli Android telefonlarda kullanılabilir. NFC özellikli olup olmadığını öğrenmek için lütfen akıllı telefonunuzun kullanım talimatlarına bakın.

NFC verilerinin iletilmesi için internet bağlantısı gerekli midir?

Ücretsiz Schmalz ControlRoom uygulaması ile mesajlara, işleyebilir ve internet bağlantısı olmadan cihaz verilerine erişebilirsiniz. Schmalz cihazlarının parametreizasyonu internet bağlantısı olmadan da yapılabilir.

NFC'yi Bluetooth ve WLAN gibi diğer kablosuz teknolojilerden ayıran nedir?

NFC sadece birkaç santimetre önemli ölçüde daha kısa bir çalışma aralığıvardır. Bir diğer ayırt edici özellik de bağlantının kurulmasıdır: Bluetooth ve WLAN için iki cihazın bağlantısı kullanıcı tarafından el ile kurulmalıdır, NFC için iletişim fiziksel yakınlığı nedeniyle otomatik olarak gerçekleşir gönderen ve alıcı. Kısa iletim yolları sayesinde, NFC gönderenlerin ve alıcıların doğrudan ve benzersiz atanmasına olanak tanır. Komşu bir aygıttan yanlış parametreleme riski yoktur.

Hangi ürünler NFC özelliklidir?

Aşağıdaki ürünler NFC özelliklidir: