Kullanım Örnekleri

Endüstri 4.0'ı pratik bir gerçeklik haline getirmek—Schmalz'in akıllı ürünleri duruş sürelerini azaltır ve otomatik işleme süreçlerinde tahmine dayalı bakım sağlar. Ürünlerimiz çok çeşitli sektörlerde kullanılabilir. Endüstri 4.0 ürünlerimizin sunduğu potansiyel tasarruflar hakkında bilgi edinmek için otomotiv ve ilaç endüstrilerinden pratik örneklere bakın.

Otomotiv Sanayi

 

Senaryo:

Uygulama

 • Otomotiv endüstrisinde otomobil gövde panelleri üretimi için tooling sistemler

Görev

 • Bileşenlerin tek tek presler arasında aktarılması
 • En az çevrim süreleri ile otomatik kullanım

Çözüm:

Akıllı enerji ve proses kontrolüne sahip Schmalz kompakt ejektör SXMPi, 220 l/dk'ya kadar çok yüksek vakum oranına ve minimum çevrim süreleri için güçlü üfleme fonksiyonuna sahiptir. IO-Link arabirimi üzerinden tüm saha içi veri- sistemleriyle iletişim kurabilir. SXMPi aşağıdakiler de dahil olmak üzere tüm işlem verilerini kaydeder, analiz eder ve yorumlar:

 • Enerji tüketimini izlemek için enerji izleme fonksiyonu
 • Sistem kullanılabilirliğini artırmak için durum izleme işlevi
 • Önelyici bakım fonksiyonu

Müşteri Avantajları

Işlev Kompakt çıkarıcı
SXMPi
IO-Link olmadan konvansiyonel vakum jeneratörleri
Hava tasarrufu fonksiyonu Bazı
Minimum çevrim süreleri için güç üfleme fonksiyonu Bazı
IO-Link arabirimi - alan-veri-işveri sistemlerinde çift yönlü iletişim -
Operasyon sırasında proses parametrelerinin optimizasyonu -
Durum izleme -
Fonksiyonu etkileyen proses parametrelerinin izlenmesi (kaçaklar / çalışma basıncı) -
Enerji tüketiminin izlenmesi ve kaydedilmesi -
Gripper sisteminde akış direnci ve kaçak oranının ölçülmesi -
Kaçak tespiti -
Kontaminasyon seviyelerinin izlenmesi -

Otomotiv Endüstrisinde Bir Pres Hattı Için Potansiyel Tasarruf:

Kullanıcı, sistem çalışma sona ermeden önce bile zamanlanmış tahmine dayalı önleyici bakımı başlatabilir. SXMPi, tooling durumunu sürekli olarak izler, ince değişiklikleri veya yakın arızaları algılar ve bunları sistemin denetleyicisine bildirir.Duruş sürelerini günde bir dakika azaltarak, yukarıdaki senaryoda yıllık 300.000 EUR'ya kadar tasarruf sağlanabilir. Gerçek tasarruflar, sistemdeki belirli kesinti maliyetine göre değişir.

İlaç Endüstrisi

 

Senaryo:

Uygulama

 • İlaç endüstrisinde tam otomatik üretim hattı içinde gripper sistemi

Görev

 • Ulaşılması zor alanlarda önleyici bakım ve kolay sorun giderme
 • NFC kullanarak akıllı telefondan servis bilgilerine kolay erişim

Çözüm:

Schmalz'in vakum ve basınç anahtarı VSi, ulaşılması zor alanlarda karmaşık tooling ile tam otomatik üretim hatları için ideal bir çözümdür. Elektronik anahtarlar modüler tasarıma sahiptir, otomasyon ortamına entegre olmak kolaydır ve yenilikçi iletişim teknolojisinin kullanımı sayesinde tüm süreç boyunca görülebilir. Schmalz'den VSi, sorun giderme ve bakım görevleri için muazzam bir ilerlemeyi temsil eder:

 • Anahtar işlem sırasında doğrudan ölçümler gerçekleştirdiği nden ve IO-Link üzerinden ilgili denetleyicilerle iletişim kurduğundan, cihaz ve proses bilgileri gerçek zamanlı olarak kullanılabilir
 • Cihaz ve proses bilgileri parametreli olabilir ve NFC kullanılarak akıllı telefonda okunabilir
 • Geçerli vakum veya basınç seviyesi ekranda ve durum göstergesinde (LED) görülebilir

Müşteri Avantajları

Bakım prosedürleri VSi olmadan [dakika] VSi ile [dakika] Vsi faydaları
Bir hatanın kaynağını/nedenini ve olası çözümleri tanımlama 10 1 VSi kapalı kalma süresini önleyebilir: Gerçek zamanlı ölçümler doğrudan vakum anahtarında, IO-Link üzerinden kumanda veya NFC üzerinden akıllı telefonda kullanılabilir. Uygulama olası çözümler önerir
Durum iletilerini ve kullanıcıya özel yerelleştirmeyi kullanarak hatalı ürünü tanımlama 10 1 Geçerli anahtar durumunu, kurulum ve depolama konumunu veya kurulum tarihini sorgulamak için çeşitli IO-Link parametreleri kullanılabilir
Ayarları ayarlama 5 1 Kullanım talimatlarına NFC kullanılarak erişilebilir; ayar değerleri, NFC kullanılarak veya IO-Link kontrolü ile doğrudan anahtardan kopyalanabilir
Kaçak ölçümü, enerji izleme ve tahmine dayalı bakım -
Toplam 25 3

İlaç Endüstrisinde Şişeleme Makinesi Için Potansiyel Tasarruf:

Kullanıcı, önemli işlem ve cihaz verilerini denetleyici aracılığıyla gerçek zamanlı olarak girebilir ve okuyabilir, hizmet bilgilerine kolayca erişebilir ve mobil cihazda ayrıntılı hata açıklamalarını görüntüleyebilir. Sadece kesinti süresini azaltarak ve bakım süresini en aza indirerek - günde ortalama 22 dakika - yukarıdaki senaryoda 30.000 EUR'ya kadar yıllık tasarruf sağlanabilir.