Vakum distribütörleri hem merkezi olmayan hem de merkezi vakum üretimi için kullanılabilir. Merkezi olmayan vakum üretimine sahip sistemlerde, basınçlı hava dağıtıcı aracılığıyla tek tek ejektörlere dağıtılır. Merkezi vakum üretimi ile, vakum, vakum üretecinden dağıtıcı aracılığıyla ayrı emme tutuculara dağıtılır.