Vantuz

Schmalz firmasının vantuzları 15 değişik malzemede ve her malzeme farklı Shore sertliklerinde sunulmaktadır. Buna beş değişik tasarım eklenmektedir. Sonuç olarak Schmalz firmasının vantuz portföyü piyasanın en büyüğü durumuna gelir.

Böylece her uygulama için en uygun vantuz çanağı kullanılabilir. Vakumlu kavrayıcı ile birlikte tüm ilgili aksesuar parçalarını rahatlıkla çevrimiçi mağazadan sipariş edebilirsiniz.

Diğer bilgiler

Vantuzların ürün programı
Tasarım gereçleri

Vantuzlar, parçadaki arabirimi oluşturur

Vakumlu vantuzlar bir vakum sisteminde büyük bir rol oynar. Parçadaki arabirimi oluşturmaları nedeniyle, bir dizi gerekliliği karşılamaları zorunludur. Bu gereklilikler malzemenin özellikleriyle ve ayrıca uygulama tarafından da belirlenir. Örneğin yüksek sıcaklıklara, yağlara veya mor ötesi ışığa karşı dayanıklılık gerekli olabilmektedir. Gıda sektöründeki kullanım ise daha başka özellikleri gerektirir. Ayrıca uygulamanın kendisi de, örneğin yüksek radyal kuvvetlerin soğurulmasını, uzun bir ömür süresini veya yükseklik farklarının dengelenmesini gerekli kılabilir.

Bir vantuz, vakumlu kavrayıcının elastomer parçasıdır. Uygun bir bağlantı elemanı eklendiğinde vakum sisteminin kavrayıcısında vidalanıp tespit edilebilir.

Vakumlu kavrayıcının işleyiş şekli

Vakumlu kavrayıcı bir sistemde veya bir robotta bir iş parçasını kavramak ya da hareket ettirmek için kullanılır. O sırada vakumlu kavrayıcı iş parçasını vakumlayarak tutmaz, ortam basıncı (atmosfer basıncı) parçayı vakumlu kavrayıcıya karşı ya da kavrayıcıyı parçaya karşı bastırır. Bunun için ortamdaki basınç, vakumlu kavrayıcı ile iş parçası arasındaki basınçtan daha yüksek olmalıdır. Bu basınç farkı, vakumlu kavrayıcıyı bir vakum üretecine bağlayarak elde edilir. Vakum üreteci, vakumlu kavrayıcı ile iş parçası arasındaki havayı emip giderir, demek ki, bir boşaltma söz konusudur.

Vakumlu kavrayıcı, parça yüzeyine temas edip ortam basıncına karşı yalıttığı anda gereken alçak basınç üretilir. Vakumlu bir kavrayıcının tutma kuvveti, fark basıncı ile kavrayıcının etkin emici yüzeyi çarpılarak ortaya çıkar. Diğer bir deyişle F tutma kuvveti aşağıdaki formülle hesaplanabilir:

F = Δp x A
F = Tutma kuvveti
Δp = Ortam basıncı ile sistem basıncı arasındaki fark
A = Etkin emici yüzey (vakumlu bir kavrayıcının vakum uygulanan, etkili yüzeyi)

Tutma kuvveti böylece basınç farkına ve yüzeye orantılıdır. Ortam basıncı ile vakumlu kavrayıcıdaki basınç arasındaki fark ne kadar büyük ise ya da etkin emici yüzey ne kadar büyük ise, tutma kuvveti de o kadar büyüktür. Böylece basınç farkı ve yüzey parametrelerinin değişikliği ile kuvvet değiştirilebilir.

Bir vantuzun malzemeleri

Bir vantuz çanağının karşılaması gereken çok sayıdaki gereklilik nedeniyle malzemelerde geniş bir çeşitlilik vazgeçilmez hale gelir. Malzemelerin özellikleri, vakumlu vantuzun gerektirdiği kimyasal, mekanik ve sıcaklık dayanıklılığını sağlar. Elastomer ekibimizdeki malzeme uzmanlarımız meydan okumalarla yüzleşir ve çok farklı gereklilikler için en uygun malzemeyi geliştirir. Vantuzların kullanılan malzemeleri konusunda burada daha fazlasını öğrenin. 

Değişik tasarımlardaki vantuzlar

Schmalz firmasının vakumlu kavrayıcıları üniversal kavrayıcılarla özel uygulamalara yönelik kavrayıcılara ayrılır. Üniversal olarak kullanılabilen vakumlu kavrayıcılar geniş bir talep spektrumunu kapsar. Özel uygulamalara yönelik kavrayıcılar özel branş talepleri için geliştirilmiştir. Onlar belirli özelliklerle nitelendirilir, örn. sac endüstrisinde ince cidarlı ve yağlı karoseri saclarının elleçlenmesi için veya ahşap endüstrisindeki gözenekli ve strüktürlü iş parçaları için ön plana çıkarlar.

Genel olarak aşağıdaki tasarımlar ayırt edilir:

 • Düz vakumlu kavrayıcılar
 • Körüklü vakumlu kavrayıcılar

Her tasarım, vakumlu kavrayıcının uygun malzemesinin kombinasyonuyla takviye ve optimize edilebilen avantajlara sahiptir. Mevcut olan vantuz malzemeleri "Vakumlu kavrayıcıların malzemeleri" sayfasında ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.

Düz vantuzlar

Düz vakumlu kavrayıcılar, özellikle düz ya da hafif kavisli yüzeyi olan iş parçalarının elleçlenmesi için uygundur. Düz tasarım ve düşük iç hacim sayesinde düz vakumlu kavrayıcılar hızlı bir şekilde boşaltılabilir, yani parçalar en kısa zamanda emilir ve yüksek dinamikle elleçlenir.

Düz vakumlu kavrayıcıların avantajları

 • Çok farklı vantuz malzemelerinin geniş kapsamlı programı (yuvarlak, oval, dik ya da düz uçlu conta yanağı)
 • Alçak tasarım ve düşük iç hacim minimum emiş süreleriyle sonuçlanır
 • Vakumlu kavrayıcının iyi öz dengesi, vakumlanmış durumda yüksek radyal kuvvetlere ve konumlama hassasiyetine olanak tanır

Tipik kullanım alanları

 • Sac tabakaları, kartonlar, cam levhaları, plastik parçalar ve ahşap plakalar gibi düzgün ile hafif pürüzlü parçaların elleçlenmesi
 • Otomatize proseslerde kısa döngü süreleri ile

Düz Vantuzlar (Yuvarlak)
Düz Vantuzlar (Oval)

Körüklü vantuz

Körüklü vakumlu kavrayıcılar; farklı yükseklikleri, düz olmayan yüzeyleri olan iş parçaları veya hassas parçalar da elleçleneceği zaman kullanılır. Körük sayesinde bu vakumlu kavrayıcı oldukça esnek ve adapte edilebilir duruma gelir.

Körüklü vakumlu kavrayıcıların avantajları

 • Düz olmayan yüzeylere iyi uyarlanma
 • Emiş sırasında strok etkisi
 • Yükseklik farklarının dengelenmesi
 • Hassas parçaların korumalı bir şekilde emilmesi

Tipik kullanım alanları

 • Karoseri sacları, borular, karton ambalajlar vs. gibi kavisli veya düz olmayan parçaların elleçlenmesi
 • Elektronik bileşenler, plastik enjeksiyon parçaları vs. gibi hassas parçaların elleçlenmesi
 • Ambalajlanmış veya folyo kaynaklı ürünler gibi gevşek ya da esnek parçaların elleçlenmesi

Körüklü Vantuzlar (Yuvarlak)
Körüklü Vantuzlar (Oval)

Vantuz ve bağlantı elemanı

Bir vantuz bir bağlantı elemanı aracılığıyla vakum sistemine bağlanır. Vakumlu vantuz ve bağlama elemanı birlikte vakumlu kavrayıcıyı oluşturur.

Talebe bağlı olarak bağlantı elemanı vulkanize edilmiş, takılmış, pozitif kilitlemeli olarak klipslenmiş veya vidalanmıştır. Vakumlu bir kavrayıcı hazır monte edilmiş veya ayrı olarak (vakumlu vantuz ve bağlantı elemanı) tedarik edilebilir.

Vakumlu kavrayıcıların depolanması ve temizlenmesi

Vakumlu kavrayıcılardaki koruyucu tabaka

Vakumlu kavrayıcılardaki açık renkli, beyazımsı bir kaplama çoğu kez ozonla erken yıpranma ve hasara karşı koruma olarak işlev görür. Bu koruyucu tabakadan dolayı vakumlu kavrayıcının işlevi kısıtlanmaz. Maddenin görsel olarak engelleyici olması durumunda, aşağıda bulunan temizlik bilgileri dikkate alınarak sızdırmazlık geometrisinden veya vantuzun tamamından bertaraf edilebilir.

Vakumlu kavrayıcılar için temizlik bilgileri (DIN 7716 uyarınca)

Vakumlu kavrayıcılar, sabun ve sıcak su ile temizlenebilir (örn. yumuşak bir fırça ile) ve daha sonra oda sıcaklığında kurutulabilir. Yüzey aktif madde içeren temizleyiciler (PH değeri nötr) kullanın ve aynı zamanda mekanik olarak işleyin. Yumuşak bir fırça veya ultrason ile yüzey kirlenmelerini temizlemenizi ve solvent içindeki yüzey aktif maddelerle askılı duruma getirmenizi öneririz. Lastik metal bağlantılarını bir gliserin-ispirto karışımı (1:10) ile temizleyin. Uzun süreli bir depolama sonrasında (6-8 ay) vakumlu kavrayıcılar %1,5 sodyum karbonat solüsyonuyla temizlenebilir, bu işlemden sonra temizlik sıvısının artıkları suyla yıkanmalıdır. Triklor etilen, tetraklor karbon, hidrokarbonlar veya asetik temizleyiciler gibi solventler kullanılmamalıdır. Burada ayrıca, keskin kenarlı nesneler, çelik fırçalar, zımpara kağıdı vb. kullanılması da yasaktır.

Vakumlu kavrayıcılar için depolama önerisi (DIN 7716 uyarınca)

Vakumlu kavrayıcılar serin (0°C ila +15°C, ama maks. 25°C ), karanlık, kuru, tozsuz ortamda, iklim koşullarına, ozona ve hava cereyanına karşı korunmuş ve gerilimsiz olarak depolanmalıdır. Ozon, ışık (özellikle mor ötesi ışık), ısı, oksijen, nem ve mekanik etkiler vakumlu kavrayıcıların kullanım ömrünü kısaltabilir.

Bu önerinin yerine getirilmesi için aşağıdaki depolama talimatlarına mutlaka uyulmalıdır:

 • Vakumlu kavrayıcılar kapalı konteynerlerde depolanmalıdır. Kısmi miktarların alınması durumunda bunlar tekrar kapatılmalıdır. Burada destek olarak hava sızdırmaz biçimde kapatılabilir PE torbaların kullanılması önerilebilir. Vulkollan VU1 malzemesinden mamul vakumlu kavrayıcılar bir istisnayı oluşturur. Bunlarda hava sızdırmaz bir ambalaj uygulanmamalı, zira Vulkollan vakumlu kavrayıcı poşetteki nemden dolayı tekrar katılaşabilir. Bunun çözümünü delikli poşetler veya kurutucu maddelerin kullanımı sunar.
 • Vakumlu kavrayıcılar mutlaka gerilimsiz olarak depolanmalı, yani vakumlu kavrayıcıların mekanik bir yükü önlenmeli, bunun sonucunda vakumlu kavrayıcılarda bir deformasyon ortaya çıkabilir. Bu husus bir dereceye kadar ince conta yanaklı vakumlu kavrayıcılar ile körüklü kavrayıcılar için geçerlidir. Bu sırada alçak konteynerler, elverişli istifleme ve gerekmesi durumunda depolama tertibatı ve ara katlar kullanılması da avantajlıdır.
 • Elastodur malzemesinden mamul vakumlu kavrayıcıların yeniden gönderilmeleri durumunda kavrayıcılar yine gerilimsiz olarak ambalajlanmalıdır. Burada conta yanağı hiç bir yere dayanmamalı, tamamen boşlukta kalmalıdır. Eğer mümkünse, küçük bir kartonun kullanılmasını öneririz.
 • Örneğin %100 gaz sızdırmayacak biçimde kapatılmamış olan solventler, yakıtlar, yağlayıcılar, kimyasallar, asitler, dezenfeksiyon maddeleri v.b. gibi diğer akışkanlarla vakumlu kavrayıcıların aynı depo odasında saklanması yasaktır.

Yukarıda belirtilen hususlara kesinlikle uyulması durumunda vakumlu kavrayıcılar için 2 ila 4 yıllık (malzemeye bağlı) depolama süreleri gerçekleştirilebilir. Akabinde vakumlu kavrayıcıların özel bir muayenesinin yapılmasından sonra bu süre gerekirse tekrar uzatılabilir. Ne var ki farklı ortam koşullarının çeşitli etkilerinden dolayı bu konuda garanti verilemez.

Schmalz firmasında vantuz çanakları

Vantuz çanakları için Schmalz firmasında "vakumlu kavrayıcı" deyimi kullanılmaktadır. Bunlar vakum bileşenlerinin ürün programına dahil edilmiştir. Vakumlu vantuzların yanı sıra Schmalz, bir vakum sisteminin kurulması için gerekli olan tüm münferit bileşenleri sunmaktadır: Vakum üreteci ile beraber şalterlerden hortumlara ve bağlantı elemanlarına kadar.

Schmalz örneğin sac, cam veya ahşap elleçlemede ya da ambalaj endüstrisinde var olan özel uygulamalar için üniversal vantuzlar ve vakumlu kavrayıcılar sunmaktadır.

Vakumlu vantuz çanakları hakkında teorik bilgi
Vakumlu vantuz çanakların ürün programı

Schmalz firmasının vakumlu vantuzları sizi de ikna edebilir.