Zaangażowanie społeczne

Słowo "społeczny" opisuje regulowane współistnienie ludzi w społeczeństwie. Dobre współistnienie jest tworzone tam, gdzie osoby, organizacje i firmy są aktywnie zaangażowane i inwestują swoją energię w społeczność. Konkretnie oznacza to tworzenie wolności dla własnych pracowników i zapewnienie im najlepszego możliwego wsparcia we wszystkich dziedzinach życia. Zaangażowanie na rzecz młodych ludzi i ich przyszłych szans i wykształcenia. I nie tracić z oczu słabych. Tak właśnie widzi to Schmalz i dlatego jest zaangażowany na wiele różnych sposobów.


Im bardziej zadowoleni są pracownicy, tym są oni lepsi i bardziej produktywni. Wyjaśnia to, dlaczego firma Schmalz robi tak wiele dla dobra swoich pracowników zarówno podczas godzin pracy, jak i poza nimi. Ponieważ zmotywowani, zaangażowani i wykwalifikowani pracownicy są podstawą sukcesu firmy Schmalz.

Dlatego też firma Schmalz wspiera swoich pracowników we wszystkich dziedzinach życia - korzyści wykraczają daleko poza zwykłe wynagrodzenie. Przede wszystkim ważna jest elastyczność pracowników: Dzięki oferowanym usługom stwarzają one niezbędną swobodę, aby idealnie zrównoważyć życie zawodowe i prywatne.


Wspólnie osiągać więcej: miasto SGM Dornstetten-Glatten

Cztery kluby piłkarskie Glatten, Dornstetten, Aach i Hallwangen stanęły przed tym samym wyzwaniem: brakowało młodych talentów dla drużyn młodzieżowych. Cztery rady młodzieżowe zdecydowały się więc założyć swoje kluby D- do A-youth w mieście SGM Dornstetten-Glatten.

Koncepcja puli gier przekonała nas od samego początku. W końcu kluby odgrywają kluczową rolę w przekazywaniu wartości takich jak dyscyplina, determinacja, duch zespołowy i szacunek dla dzieci i młodzieży. Ponieważ firma Schmalz od wielu lat angażuje się w sprawy regionu wokół swojej siedziby w Glatten, a zwłaszcza dzieci i młodzieży, spełnione zostały wszystkie warunki udanego partnerstwa.

Obecnie nasze wsparcie wykracza daleko poza sponsoring koszulek: młodzi ludzie z SGM są regularnymi gośćmi w firmie Schmalz, na przykład podczas szkoleń dla kandydatów, w dniu informacji o karierze zawodowej lub podczas ekscytujących prezentacji sportowców. Co roku wręczamy "Drużynie Roku" nagrodę Schmalza.


Tworzenie podstaw dla przyszłych wykwalifikowanych pracowników: inicjatywa szkoleniowa

Każdy, kto szuka miejsca do nauki w szkole specjalnej w dzielnicy Freudenstadt, ma trudny okres. Oferta jest skąpa, perspektywa kariery nie jest różowa. Z tego powodu w 2007 roku powstała inicjatywa szkoleniowa Freudenstadt. W ciągu trzech lat szkoli młodych ludzi, by stali się metalowcami precyzyjnymi. Schmalz był jednym z inicjatorów tej inicjatywy.

Inicjatywa ta ma na celu integrację młodych ludzi w świecie zawodowym i społeczeństwie, przekazanie im umiejętności społecznych i aktywne wspieranie ich w rozwoju osobistym. Szkoleniu towarzyszy nauczanie wspierające i naprawcze, które jest specjalnie dostosowane do grupy docelowej uczniów o specjalnych potrzebach.

Sukcesy inicjatywy szkoleniowej mówią same za siebie: Do tej pory przeszkolono ponad 100 ślusarzy, a 90 procent z nich jest nadal zatrudnionych na stałe. W ramach ogólnopolskiego konkursu "365 punktów orientacyjnych w Krainie Pomysłów" inicjatywa szkoleniowa otrzymała nagrodę "Wybrany punkt orientacyjny".


Międzynarodowe zaangażowanie firmy Schmalz

Zagraniczne oddziały firmy Schmalz wspierają również ważne działania i instytucje:

Schmalz Indie

Około 25 dziewcząt i chłopców z 9 i 10 klasy uczy się podstaw pneumatyki w ramach tygodniowego kursu. Firma Schmalz Indie dostarcza w tym celu materiały i produkty do nauki.

Schmalz Indie

Schmalz Indie wspiera cotygodniowe lekcje języka niemieckiego dla około 130 dzieci od wieku przedszkolnego do 6 klasy.

Schmalz USA

Schmalz USA regularnie wspiera różne lokalne instytucje darowiznami pieniężnymi i materialnymi, w tym Bank Żywności Central Eastern North Carolina, który opiekuje się głodnymi dziećmi i dorosłymi.

Schmalz Włochy

Schmalz Włochy sponsorował nowe koszulki dla młodzieżowej drużyny koszykarskiej Scuola Basket Ticino.