Zawory zwrotne są stosowane do utrzymywania podciśnienia w obwodzie w przypadku awarii zasilania lub w przypadku awarii generatora podciśnienia.