Genel Satış ve Teslim Şartları ve Koşulları

Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Şti.
Aydınlı Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu
Dumankaya Botanik A-89
34953 – TUZLA, İSTANBUL

 

Revizyon Tarihi Nisan 2009

 

1. Uygulama kapsamı

Teslimlerimizi ve hizmetlerimizi yalnızca aşağıda belirtilmiş olan genel şartlar ve koşullara göre gerçekleştireceğiz. Karşı tarafın diğer şartları ve koşulları yalnızca bunların bizim şartlarımıza uygun olduğu kapsamda geçerli olacaktır; aksi halde bunlar iş bununla açıkça reddedilir. Bu genel ticaret şartları ve koşullarının bunlara özel bir isnada gerek kalmaksızın gelecek siparişler içinde geçerli olacağı konusunda mutabık kalınmıştır. Farklı veya tamamlayıcı mutabakatlar yalnızca yazılı gerçeklendiğinde ve tarafımızca tasdik edildiklerinde geçerlidir.

 

2. Fiyat teklifleri, fiyatlar

Açıkça bağlayıcı olarak nitelenmediği sürece fiyat teklifleri bir bütün olarak taahhüt olmaksızın verilmektedir. Bağlayıcı olarak nitelenen fiyat teklifleri durumunda bir sözleşme yalnızca fiyat teklifimizin teklif tarihinden itibaren iki ay zarfında alıcı tarafından kabul edilmiş olması durumunda gerçekleşir. Bu sürenin sona ermesiyle fiyat teklifi bizi bağlamayacaktır. Fiyat tekliflerimiz geçerli yasal oranda satış vergileri hariçtirler. Bunlar Acıbadem, Kadıköy-İstanbul teslim fiyatlarıdır ve bu nedenle ambalaj, nakliyat, gönderim ve sigorta be başka gönderim giderlerini içermezler. Net 250 Kanada Doları altında sipariş değeri durumda asgari 12,50 ABD Doları tutarında takviye faturalandırma hakkına sahip olacağız. Distribütörlere 250 Kanada Doları altındaki siparişlerde azaltılmış bir indirim uygulanacaktır. Ürünlerin sözleşmeden ödrt aydan daha uzun bir süre sonra teslim edilmesi halinde teklif fiyatlarımızı, tedarikçilerimizin fiyat artışları dahil olmak üzere, artan maaş ve malzeme maliyetlerini dikkate alarak sözleşmenin yapılmasından sonra gerçekleşmiş maliyet artışına göre ayarlama hakkına sahip olacağız. Herhangi bir sözleşmenin gerçekleşmemesi halinde alıcının talebi üzerine yapılan numunelerin maliyetleri ve ilişkili ön çalışmalar alıcının hesabına olacaktır. Tüm maliyet tahminleri, çizinler ve diğer ihale dokümanlarında dair telif hakkımızı ve mülkiyet hakkımızı saklı tutuyoruz. Bunlar üçüncü taraflara yalnızca bizim onayımızla ifşa edilebilirler.

 

3. Teslimler, risklerin temliki

Kısmi teslimatların alıcı için makul olmaması haricinde kısmi teslimatlara izin verilebilir ve alıcıyı gönderi başına ödeme taahhüdü altına sokar. Her kısmi teslimat bu şartlar ve koşullara göre ayrı ayrı siparişlerin yerine getirilmiş olması olarak kabul edilecektir. Teslimatlar masrafları alıcıya ait olmak üzere fabrika çıkışlı yapılır. Ürünler ile ilgili riskler üreticinin yerinde limanı terk etmesiyle veya gönderime hazır oluş bildirimi ile üreticiye geçecektir. Bu aynı şekilde kısmi teslimatlar ve nakliyat giderlerini veya gönderimi ve ürünlerin montajını üstlendiğimiz durumlar için de geçerli olacaktır. Gönderim ve nakil risklerinin bunu böyle gerektirdiği durumlarda demonte olarak teslim edilir. Nakliyat ve diğer sigortalar yalnızca alıcı tarafından özellikle talep edildiğinde ve masrafları alıcıya ait olmak üzere yaptırılacaktır. Teslimatın teslim alınmasında gecikme durumunda karşılaştığımız depolama giderleri alıcı hesabına fatura edilecektir. Bunlar her gecikme haftası için teslim alınmayan teslimat değerinin %0,5 tutarında, fakat azami %5 tutarında olacaktır. Alıcı düşük hasarı ve biz büyük hasarı teyit etme hakkına sahibiz. Makul bir süre tanındıktan ve bundan sonra teslimata konu ürünleri başka bir yere bırakma ve alıcıya makul uzatılmış sürelerde teslimat yapma hakkına sahip olacağız. Münferit durumlarda teslim edilmiş ürünleri, ürünler Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından tanımlandığı şekilde standart ve stoklanabilir "yeni" durumda olduğu ve orijinal ambalajında olduğu sürece, teslim edildikten sonra 3 ay zarfında iadesini kabul edeceğiz. iade edilen ürünlerin kalite denetimleri ve bunların stoğa iadesi için, hangisi daha fazla ise, net değerin %25'ini veya 30,00 Kanada Doları fatura edeceğiz.

 

4. Teslim süreleri ve tarihleri

Tarafımızdan teklif edilen teslim süreleri, gerçekleşme zamanının açıkça münferit sözleşmede belirtilmediği sürece, bağlayıcı olmayıp yaklaşıktır. Bunlar ancak siparişin gerçekleştirilmesi için gereken tüm belgelerin, izinlerinn ve onayların ve de mutabık kalınan ödemelerim müşteri tarafından bize ulaşması halinde bağlayıcı olurlar. Teslim süresi en erken alıcı tarafından sipariş onayımızın teyit edilmesiyle başlayacaktır. Bu üreticinin fabrika platformlarından ayrıldığında veya süresi içinde gönderilen gönderime hazır bildirimi ile karşılanmış olarak kabul edilecektir. Teslim dönemi günleri ortalama çalışma günleri olarak kabul edilecektir. Zorunlu nedenler veya denetimimiz ötesinde durumlarda (örn. resmi tedbirler, grev, lokavt, çalışmayı durdurma, malzeme tedarik sorunları, nakliyat kesintileri vs., tedarikçilerimizi etkileyenler dahil olmak üzere) teslim süreleri, hal-i hazıda onaylanmış olsa bile, ilgili şekilde uzatılacaktır. Bu yukarıda ifade edilmiş olan durumların mevcut bir gecikme sırasında gerçekleşmiş olması halinde de geçerli olacaktır. Böylesi durumların yükümlülüklerimizi yerine getirmemizi imkansız veya olanaksız kılması halinde yükümlülüklerimizi yerine getirmekten muaf tutulacağız. Teslim gecikmesi bir aydan fazla sürmesi halinde gerek biz gerekse alıcı sözleşmeden geri çekilme hakkına sahip olacağız.

 

5. Ödemeler

10 gün veya 30 gün içinde net ödemelerde %2 indirim uygulanır. 10.000 $ üzeri liste fiyatı değerinde siparişin verilmesiyle bunun %35'i ve ilave bir %35'i gönderimden önce olacak şekilde depozitolar talep edilmektedir. Erken ödeme indirim indirimleri kredi kartı veya depozito ödemeleri için geçerli değildir. Ödeme taleplerimizin alıcının oluşan veya sözleşmenin yapılmasından sonra ortaya çıkan olumsuz mali durumu nedeniyle tehlikeye girmesi halinde teslimatta nakik veya peşin ödeme talep etme, henüz teslim edilmemiş ürünleri alıkoyma ve mevcut siparişler ile ilgili çalışmaları durdurma ve hal-i hazırda alıcı ile yapılmış olan sözleşmeden geri çekilme, alıcının peşin ödemesi veya başka türlü teminat sunması dışında, hakkına sahip olacağız. Vadesi dolmuş tüm açık ödemelere aylık %1,5 (yıllık %18) hizmet ücreti eklenecektir. Borçlu bulunan paraların tahsili için üçümcü tarafların görevlendirilmesi halinde avukat masrafları dahil olmak üzere alıcı makul düzeyde tahsilat giderlerini ödemekle yükümlü olacaktır.

 

6. Mülkiyet hakkı

Tedarik edilen mallar ticari ilişkiden doğan tüm mevcut ve gelecek haklar tatmin edilene kadar rezerve mülk olarak bizim mülkiyetimizde kalacaktır. Bu aynı şekilde münferit veya tüm alacakların geçerli bir faturaya dahil edilmiş olması ve bakiyenin reddedilmesi ve kabul edilmesi durumunda da geçerlidir. Kabuller, senetler ve çekler yalnızca bunlari geri alınmaz şekilde nakde döndürülmesinden sonra ödeme olarak geçerli olacaktır. Alıcı, alıcının burada ve şimdi müşterilerden veya üçüncü kişilerde tasarrufa dayalı alacaklarını temlik etmesi halinde mallar hakkında normal iş akışında tasarruf etme hakkına sahip olacaktır. Alıcı rezerve mülk hakkında farklı şekilde tasarruf hakkına, özellikle rehin veya teminat olarak tahsis etme hakkına sahip değildir. Rezerve mülk işlenmemiş veya işlenme sonrasında veya alıcının yalnız mülkü olan kalemlerle karışık olarak tasarruf edildiğinde alıcı burada ve şimdi rezerve mülkün tasarrufundan doğan tüm hakları tamamen bize temlik eder. Rezerve mülkün alıcı tarafından - işleme/karıştırma sonrasında - bize ait olmayan mallar ile birlikte tasarruf edilmesi halinde burada ve şimdi tasarruftan doğan tüm hakları tüm alt haklar ve başkaları karşısında öncelik haklarını tasarruf edilen rezerve mülkün tdeğeri tutarında bize temlik eder. Temliki kabul ederiz. Alıcı ile bunun alıcısı arasında geçerli bir hesap ilişkisi olması halinde bu temlik yalnızca Ticaret Kanunun 355. Maddesi'ne göre kabul edilen bakiye ile sınırlı kalmayıp aynı zamanda bu geçerli hesap ilişkisinden dopan her nevi fazla tutarı da kapsar, ki bu herhangi bir bildirim ve teyide gerek kalmaksızın derhal ödenmek durumundadır. Alıcı bu alacakları, temlik sonrasında dahi, bu hak geri alınana kadar tahsil etme hakkına sahip olacaktır. Bundan bizim alacakları kendi tahsil etme yetkimiz etkilenmez; bununla birlikte alıcının ödeme ve diğer yükümlülüklerini gerektiği şekilde yerine getirmesi halinde alacakları tahsil etmeyeceğiz ve alıcının tahsil etme yetkisini geri almayacağız. Alıcı temlik edilen hakları ve borçluları bildirmesini, tahsilat için gerebli bilgileri vermesini, ilgili belgeler teslim etmesini ve borçlıları temlik konusunda bilgilendirmesini talep ediyoruz. Rezerve mülkün herhangi işlenmesi veya üzerinde çalışılması alıcı tarafından üretici olarak bizim adımıza bundan bizim için herhangi bir yükümlülük doğmadan gerçekleşirilir. Rezerve mülkün işlenmesi, bize ait olmayan mallar ile kombinasyonu, karıştırılması veya harmanlanması halinde yeni üründe rezerve mülkün diğer işlenen ürünlere işleme, kombinasyon, karıştırma veya harmanlama tarihindeki değerinin oranında bir mülkiyet ortaklığımız olacaktır. Alıcının yeni ürün üzerinde münhasır mülkiyeti elde etmesi halinde alıcının bizi yeni üründe işlenen veya kombine edilen, karıştırılan veya harmanlanan rezerve ürünün değeri oranında mülk ortağı ve ücretsiz olarak bizi sorumluluklardan muaf tutacağı konusunda mutabık kalınmaktadır. Alıcı tarafımızca tedarik edilen mallar hakkında yalnız satış bedeli tam ödenene kadar mallar üzerindeki mülkiyet haklarını saklı tutması koşuluyla tasarruf edecektir ve tasarruf, kombinasyon, işleme veya harmanlamadan dolayı mülkiyet hakkının sona ermesi durumunda bunun yeni ürün veya buna dayalı alacaklar üzerinde haklarlar ile telafi edileceğini kabul etmektedir. Alıcının yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya alıcının mülkleri ile ilgili olarak bir iflas işlemi başvurusu durumunda bir mülkiyet hakkı korumasına konu olan tedarik edilmiş olan malların derhal tazmini talep etme hakkına sahip olacağız. Bunların geri alınması sözleşmeden geri çekilmiş olmak anlamına gelmez. Bu durumda açık bakiyeler derhal ödenmek durumunda olacaktır. Sunulan senetler, bunların vade tarihi dikkate alınmaksızın, eşzamanlı olarak nakit ödeme olarak kabul edilecektir. Sunulan teminatların değerinin güvenceye alınacak olan hakları %20'den fazla aşması halinde, alıcının ısrarı durumunda, alacaklarımızın değerinin %120'sini aşan teminatları iade etmeyi yükümleniyoruz. Hangi teminatın geri verileceğinin seçimi bize aittir. Alıcı rezerve malları sigortalanabilir kayıplara karşı sigortalamayı yükümlenmektedir. Sigorta sözleşmelerinden doğan haklarını peşinen bize devredecektir ve talep üzerine sözleşmeleri yapıldığını bize belgeleyecektir. Alıcı bize ait olan mallara üçüncü taraflarca el konulması girişimleri ve bunlarla ilgili değiştirilen haklar konusunda bizi ilgili belgeler ile birlikte gecikmeden bilgilendirecektir.

 

7. Garanti ve mesuliyet

Hatalı malzeme veya işçiliğe dayalı arızaların bildirimi ve her nevi şikayet teslimden sonra 7 gün zarfında yapılmak zorundadır. Reddedilen ürünler nakliyatı peşin ödenmiş olarak bizimler mutabık kalındıktan sonra bize gönderilmek durumundadır. Normal garanti süresi Mississauga, Ontario'dan gönderimden itibaren 12 aydır. Bu malların çift vardiya işletiminde (günlük 16 saat hizmet) teslimden itibaren 6 aya ve üç vardiya işletiminde (günlük 24 saat hizmet) 4 aya düşürülür. Vakum taşıma ürünleri gönderim tarihinden itibaren, yıpranabilir ürünler hariç, standart 18 aylık sınırlı garanti süresine sahiptirler. Normal işletim yıpranmasına ve yırtılmasına konu olan parçalar ve tertibatlar açıkça bu garantiden hariç tutulmaktadır. Arıza durumunda, tasarrufu bize ait olmak üzere, tamir etme veya arızalı parçaları değiştirme hakkına sahibiz. Değiştirme durumunda, demontaj ve montaj ile diğer masraflar hariç, öngörülen sözleşmesel orijinal teslim yerine gönderim dahil olmak üzere yedek parçanın masrafını üstleneceğiz. Alıcının farklı bir yere gönderim yapmamızın veya yerinde hizmet vermemizi talep etmesi halinde alıcı söz konusu olacak ek ücretleri ödeyecektir. Değiştirilen ürünler bizim mülkümüz olacaktır. Değiştirilen parçaya ve tamir çalışmasına dair garanti süresi 3 ay olup tedarik edilen ürünün orijinal garanti süresinde kısa değildir. Tamirin veya parça değiştirmenin mümkün olmaması veya bunun için makul bir süre tanınmış olmasına rağmen en az iki defa başarısız olması halinde, aşağıda farklı ifade edilmediği sürece, alıcı fiyatta bir indirim talep edebilir, sözleşmeden çekilebilir veya zarar tazmini takep edebilir. Bununla birlikte zarar tazmin talepleri alıcının bizim hatamızı kanıtlaması koşuluna bağlıdır. Ürünlerimizin belirli bir amaç için uygunluğuna herhangi bir garanti vermiyoruz ve tarafımızın kabahati dışında uygunsuz kullanıma, hatalı montaj veya işletime alma, aşırı yüklenme, doğal yıpranma ve yırtılma, hatalı veya ihmalkar muamele, uygunsuz işletme maddeleri, kimyasal, elektro-mekanik veya elektrik etkilerine dayalı oluşan arızalar veya hasarlar için herhangi bir garanti kabul edilmez. Hasarlardan mesuliyet kanunca izin verilen kapsamda hariç tutulacaktır. Hatanın bu şirketin başlıca bir görevi ve/veya sahibi veya üst yöneticisi ile ilişkili olması haricinde kötü niyet veya kaba ihmalkarlığa dayalı hasarlardan mesul değiliz. Bu mesuliyetten hariç tutma malzeme hatalarının veya görevin ihmalkar ihlaline dayalı genel eksikliklerin ölüm, bedensel yaralanma veya sağlığa zarar ile durumları kapsamayacaktır. Mesuliyetimiz arızalı ürünü içeren teslimattaki malların net değeri ile sınırlıdır. Bu tipik olarak öngörülebilir hasar ile sınırlıdır.

 

8. Montaj

Tedarik ile birlikte montajı gerçekleştirmemizin talep edildiği durumlarda montaj tedarikten ayrı bağımsız bir hizmet sözleşmesi esasında gerçekleştirilecektir. Böylesi bir sözleşme için özel yazılı montaj koşullarımız geçerli olacaktır.

 

9. Diğer hükümler

Performans yeri ve mahalli Mississauga, Ontario'dur. Yalnızca Kanada hukuku geçerli olacaktır. Uluslararası Satım Sözleşmelerine Dair BM Anlaşması'nın geçerliliği açıkça hariç tutulmuştur. Bu şartların ve koşulların herhangi bir hükmünün geçersiz olması halinde bu bunun diğer hükümlerinin geçerliliğini etkilemeyecektir. Geçersiz kalan hüküm orijinal öngörülen ekonomik amaca en yakın bir hüküm ile telafi edilecektir. Satıcı cihazların tasarımı, üretimi ve Ontario İş Sağlığı ve Güvenliği düzenlemelerine uygun güvenlik özelliklerinin sağlanması konusunda Alıcı ile tam işbirliğinde bulunmayı kabul etmektedir. Bununla birlikte yerel sağlık ve güvenlik kanunlarına ve donanım bunun Alıcı tarafından kullanımı için uygulanabilir diğer tüm yasal düzenlemelere uygunluğun sağlanması Alıcının sorumluluğunda kalacaktır. Böylesi bir uygunluk için ilave donanımların veya işçiliğin gerekmesi halinde bu Satıcı tarafından geçerli fiyatlar ve standart ücretler karşılığında veya ilave kurulum sırasında karşılıklı mutabık kalınacağı gibi sağlanacaktır.