Voor de aansturing van perslucht of vacuüm worden magneetkleppen gebruikt, die door elektrische schakelsignalen worden aangestuurd. Deze kleppen kunnen zowel direct als pneumatisch bediend worden.